PrivacyverklaringPrivacyverklaring Speelotheek
 
Dit is de privacyverklaring van Speel-o-theek de Speelvallei gevestigd te Scherpenzeel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 32078833 te Amersfoort. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.
 
Onze speelotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

·         Naam

·         Adres

·         Telefoonnummer

·         E-mail

·         Geboortejaar kinderen
 

Van wie verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
 

·         lid wordt van Speel-o-theek de Speelvallei
 
Waarvoor verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, het lidmaatschapsgeld innen en contact met je opnemen als leentermijnen van speelgoed worden overschreden.
 
Als je eenmaal lid van onze speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.
 
Verwerkt de speelotheek ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Onze speelotheek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 6 maanden.
 
Uitwisseling van persoonsgegevens
Onze speelotheek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.
 
Inzagerecht persoonsgegevens
Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact opnemen met ons via info@speelvallei.nl voor:
 

·         meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

·         vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

·         inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

·         bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
 
Wijzigingen privacy-beleid
Door lid te worden van de speelotheek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.